On-line přihláška

Registrace pro nové členy 

Přihlášení pro členy

 

Zájemce o řádné členství v ČLS JEP,  z.s. i v jejích organizačních složkách provede on-line registraci přímo na webových stránkách www.cls.cz . Při vyplňování přihlášky musí zájemce označit vybranou organizační složku, jíž se chce stát členem. Členem ČLS JEP, z.s. i jejích organizačních složek se může stát občan ČR i cizinec.

Přihláška je z centrální evidence členů ČLS JEP, z.s. předána k projednání na příslušný výbor organizační složky ČLS JEP, z.s.  

O přijetí zájemce do některé z organizačních složek ČLS JEP, z.s. rozhoduje výbor organizační složky.

 

Řádným členem ČLS JEP, z.s.:

  • se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP, z.s. a zaváže se přispívat k jejich plnění
  • je každý člen některé z jejích organizačních složek. Množství organizačních složek, jichž může být členem, není omezeno
  • řádné členství vzniká schválením přihlášky uchazeče výborem příslušné organizační složky a po zaplacení základního členského příspěvku a dalšího členského příspěvku určeného příslušné organizační složce
  • se může stát i nezisková právnická osoba obdobného zaměření. Žádost o přijetí se zdůvodněním je nutno zaslat předsednictvu ČLS JEP, z.s., které rozhodne o přijetí každé právnické osoby individuálně. Členství právnické osoby je upraveno schválenou přihláškou pro právnické osoby (proklik) https://www.cls.cz/dokumenty-a-formulare-cls

Každý člen ČLS JEP získává v rámci členství elektronickou verzi prezidiálního Časopisu lékařů českých.

Výbor organizační složky je jejím řídícím a výkonným orgánem; je v kontaktu s jednotlivými členy této organizační složky (např. posílá informace o jejích aktivitách, nabízí účast na edukačních akcích apod.); výbor spolupracuje s předsednictvem ČLS JEP, z.s.

  • Partner stránek

Staňte se
členem naší
společnosti

V. Festival pedostomatologických kazuistik
Odborné akce

V. Festival pedostomatologických kazuistik

Zprávu z V. Festivalu pedostomatologických kazuistik a jeho program naleznete ke stažení zde.

25.4.2015 - 25.4.2015

, Praha

Více informací
Nahoru