Kontakt

Česká společnost pro dětskou stomatologii

Předsedkyně - doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Stomatologická klinika LF UK
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel.: 377 104 763

Staňte se
členem naší
společnosti

3. den s dětskou stomatologií
Odborné akce

3. den s dětskou stomatologií

problematika dětí s celkovým onemocněním v souvislosti s orálním zdravím, kazuistiky

30.11.2018 - 30.11.2018

Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Více informací
Nahoru