Kontakt

Česká společnost pro dětskou stomatologii

Předsedkyně - doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Stomatologická klinika LF UK
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel.: 377 104 763

Staňte se
členem naší
společnosti

V. Festival pedostomatologických kazuistik
Odborné akce

V. Festival pedostomatologických kazuistik

Zprávu z V. Festivalu pedostomatologických kazuistik a jeho program naleznete ke stažení zde.

25.4.2015 - 25.4.2015

, Praha

Více informací
Nahoru