Kontakt

Česká společnost pro dětskou stomatologii

Předsedkyně - doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Stomatologická klinika LF UK
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel.: 377 104 763

Staňte se
členem naší
společnosti

Nahoru