Výbor

Předsedkyně

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. , Stomatologická klinika LF v Plzni

Členové výboru

MUDr. Kristina Ginzelová, Stomatologická klinika pro děti a dospělé, FN Praha Motol

MUDr. Tomáš Hlaďo, soukromá praxe, Praha

Prof. et. Prof. MUDr. Lydie Izakovičová – Hollá, PhD., Stomatologická klinika LF MU, Brno

Doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc., Stomatologická klinika LF Hradec Králové

Prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc., Stomatologická klinika LF MU, Brno

MUDr. Přemysl Krejčí, PhD., klinika Zubního lékařství Olomouc

Revizní komise

MUDr. Michaela Beznosková Seydlová, PhD., Stomatologická klinika pro děti a dospělé, FN Praha Motol

MUDr. Jarmila Kuklová, Stomatologická klinika LF MU, Brno

MUDr. Jana Vašáková, Stomatologická klinika 1. LF, Praha

Staňte se
členem naší
společnosti

V. Festival pedostomatologických kazuistik
Odborné akce

V. Festival pedostomatologických kazuistik

Zprávu z V. Festivalu pedostomatologických kazuistik a jeho program naleznete ke stažení zde.

25.4.2015 - 25.4.2015

, Praha

Více informací
Nahoru