Slavnostní konference

Dne 14. 6. 2019 se konala v Plzni Slavnostní konference.

Slavnostní konference

Dne 14. 6. 2019 se konala v Plzni Slavnostní konference při příležitosti 50. výročí založení Pedostomatologické sekce při Stomatologické společnosti ČLS JEP a životního jubilea prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc. Konferenci pořádala Lékařská fakulta UK v Plzni ve spolupráci s Českou společností pro dětskou stomatologii a Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Plzni.

 

Čtěte také

Online webinář„Zelená fluoridům – stop cukrům“

Online webinář„Zelená fluoridům – stop cukrům“

EAPD Interim Seminar

EAPD Interim Seminar

Oznámení

Oznámení

Dopis IPAD

Dopis IPAD

Oznámení

Oznámení

Den s dětskou stomatologií

Den s dětskou stomatologií

Staňte se
členem naší
společnosti

Nahoru