Zápis ze schůze výboru Společnosti pro dětskou stomatologii Praha

Zápis ze schůze dne 11.12.2015

Zápis ze schůze výboru Společnosti pro dětskou stomatologii Praha

11.12.2015

Přítomni: Merglová, Koberová Ivančáková, Ginzelová, Kukletová, Izakovičová Hollá, Kuklová, Hlaďo, Krejčí, Vašáková, Seydlová Beznosková

Nepřítomni: 0

 1. Doc. Merglová zhodnotila akci Festival pedostomatologických kazuistik, která se konala 25.4.2015 v Praze Motole. Celkem bylo předneseno 13 přednášek. Na akci přispěla firma Colgate a zisk činil 14 836 Kč. Problémem bylo získání dostatečného počtu přednášejících.
  Pronájem Motola 9600 Kč, občerstvení, registrace, programy celkem 16 964 Kč, příjmy Colgate + ČSK+ registrační poplatky 31 800 Kč.
 2. Plánování akce v roku 2016: Protože se snižuje počet platících účastníků akcí a je problém zajistit přednášející pro dvoudenní akce, bude se v roce 2016 konat akce jednodenní, místem konání bude Praha. Náplň: varia.
  Prostor firmám – bude se kontaktovat firma Colgate, rýsuje se nový sponzor firma Phillips. Firma Actavis – preparáty Oralflux- výplachy, pasty, žvýkačky – kontaktovat bude MUDr. Beznosková
  Výbor se domluvil na termínu konání akce – 2.12.2016. Místo konání: MUDr. Vašáková se zeptá na možnost pořádání akce v posluchárně na Kateřinské ul. nebo v jiných prostorách 1. LF.
  Poplatky za účast: studenti - účast vítána. Nečlen Společnosti 800Kč, člen Společnosti 400Kč, dentální hygienistky a sestry 250 Kč, studenti 100 Kč.
  Doc. Merglová zkusí požádat o poskytnutí 10 000Kč od ČSK.
  Přednášková témata: varia, příbuzné obory – pediatr (léčba onkologických dětí dnes), psychologie dětí. Prof Hollá zkusí oslovit dr. Marosjevičovou Bratislava 17.12.2015. MUDr. Ivančaková se pokusí oslovit psychologii s tématem autismus, ADHD.
  Témata promyslet do poloviny ledna 2016. Délka příspěvku cca 15 minut.

 3. Akce 2016: ve dnech 15.-17.9.2016 se budou konat PDD společně s oslavou 25 let od založení ČSK.
  Plzeň 11.11.2016 – akce plzeňské kliniky, chirurgie.

 4. Rozjíždí se nový web. V souvislosti s novým občanským zákoníkem se budou muset změnit stanovy společnosti.

 5. Firma Phillips přislíbila presentaci svých výrobků = sonické kartáčky a také finanční podporu akcí do budoucna.

 6. Příspěvky do EAPD: členkami jsou doc. Merglová, MUDr. Ivančaková Koberová, MUDr. Ginzelová, MUDr. Vašáková. Příspěvek 100Euro/rok.
  MUDr. Ivančaková zašle členům výboru link této společnosti, lze vyřídit mailem.
  IAPD – naše společnost usiluje o členství.
  Červen 3.-5. 2016 Bělehrad, kongres EAPD

 7. PDD bude spojen s kongresem k výročí 25 let ČSK. Každá odborná společnost by se měla účastnit 1-2 přednáškami. Jedna by shrnula historii oboru a druhá novinky v oboru, nové koncepce. Dále by pak mělo být předneseno jedno odborné sdělení.
  Pro historii naší České společnosti pro dětskou stomatologii má podklady doc. Merglová.

 8. Do poloviny ledna je nutné dodat názvy přednášek pro prosincovou akci 2016.

 9. Příští schůze výboru ČSDS se bude konat 15.4.2016 Praha, 10,30 hod. Cross Café.

Zápis je také ze stažení ZDE [DOC].

Čtěte také

EAPD Interim Seminar

EAPD Interim Seminar

Oznámení

Oznámení

Registrace na 13th EAPD seminar and guidelines workshop

Registrace na 13th EAPD seminar and guidelines workshop

13th Interim Seminar and Guidelines Workshop of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD)

13th Interim Seminar and Guidelines Workshop of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD)

27. kongres International Association of Paediatric Dentistry (IAPD)

27. kongres International Association of Paediatric Dentistry (IAPD)

Výzva IAPD

Výzva IAPD

Staňte se
členem naší
společnosti

3. den s dětskou stomatologií
Odborné akce

3. den s dětskou stomatologií

problematika dětí s celkovým onemocněním v souvislosti s orálním zdravím, kazuistiky

30.11.2018 - 30.11.2018

Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Více informací
Nahoru